Privatlivspolitik

TTH Holstebro har indarbejdet forhold henført som Privatlivspolitik under Handelsbetingelser.

 

Personoplysninger:

TTH Holstebro gemmer oplysninger om navn, adresse og by, telefonnummer samt e-mail i forbindelse med bestillingen. Disse oplysninger klassificeres som almindelige personoplysninger.

Begæring om sletning af personoplysninger bedes rettet til billet@tthholstebro.dk, hvorefter personoplysninger slettes efter 5 år, idet oplysninger om køb er omfattet af lovgivning om bogføringsmateriale.

Databehandler er udbyderen af billethåndtering, Venue Manager A/S, CVR-nr. 38216031, med hvem TTH Holstebro har indgået databehandleraftale med under henvisning til Persondataforordningen.

Fotografering og optagelser Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

Derudover anvendes situationsbilleder fra arrangementer og kampe på sociale medier, web og i materialer. Fra Gråkjær Arena live-streames eller foretages optagelser til træningsmæssig brug. Disse klassificeres ikke som persondata.

 

Lovvalg og værneting:

Eventuelle tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved TTH Holstebros værneting.

 

Betingelserne er opdateret 1. maj 2023, kl. 16.10.