Handelsbetingelser

Handelsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) for køb hos TTH Holstebro via shop.tthholstebro og arenaevent.dk

Billetkøb og billetbestilling:

Aftaleindgåelsen Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når TTH Holstebro har registreret og modtaget betaling. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Billetkøbet Billetter kan købes kontant i TTH Holstebros administration eller via shop.tthholstebro.dk samt arenaevent.dk. Ved køb oprettes du i billetsystemet som kunde, og afgiver personlige oplysninger som navn, bopæl, e-mail, oplysninger om betalingskort etc. For at afslutte køb af billetter skal du godkende nærværende handelsbetingelser. Billetkøbet underlagt dansk rets almindelige regler. Retten i Holstebro er værneting.

Levering Når du køber dine billetter via shop.tthholstebro.dk samt arenaevent.dk modtager du din billet via e-mail hurtigst muligt. Hvis du ikke har modtaget e-mail med din billet inden for 24 timer efter gennemført køb, skal du rette henvendelse til TTH Holstebro via billet@tthholstebro.dk.

Betaling Du kan betale for dine billetter med Dankort og Visakort samt andre kreditkort. Al kommunikation mellem dig og tthholstebro.dk sker krypteret. Der er derfor ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til Nets Danmark A/S, og TTH Holstebro gemmer ikke kortoplysningerne.

Leverings- og administrationsomkostninger Der betales et billetgebyr på minimum DKK 20,- pr. billet. Alle priser er inklusiv eventuel moms og afgifter.

Betalingsgebyr Ved betaling med betalingskort pålægges et gebyr pr. betaling. Gebyret afhænger af korttype og vil fremgå tydeligt i forbindelse med dit køb. Gebyret er fastsat af QuickPay Aps.

Billetten Billetten med den påtrykte stregkode/QR-kode er dit adgangsbevis til det pågældende arrangement. Billetten er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiveret. Stregkoden/QR-kode accepteres kun én gang. Billetten kan derfor ikke anvendes flere gange. HUSK at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter.

Bortkomst Hvis billetten bliver væk før arrangementet, kan TTH Holstebro mod gebyr udstede en ny billet. Den nye billet vil have en ny stregkode/QR-kode, mens den bortkomne billet bliver annulleret og er herefter ugyldig. Gebyret for at genudskrive en bortkommet billet er DKK 100,- i ekspeditionsgebyr samt billetgebyret pr. billet. Når en genudskrivning er gennemført, er det ikke muligt at fortryde genudskrivningen, da de oprindelige billetter er annulleret.

Ændring/aflysning af arrangement Ændring af et arrangement kan ske indtil 48 timer før oprindelig afholdelse. Der er her typisk tale om ændring af spilletidspunktet herunder dato og tidspunkt for et håndboldarrangement. Ændringerne kan ske som led i aftaler mellem den turneringsansvarlige og et givent medie. Ændringer i datoen, tidspunkt, spillested, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke ved ændring. Ændring af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail (hvis du er oprettet som kunde i forbindelse med købet). Til andre arrangementer end håndbold gælder at arrangementer frit kan ændres eller aflyses fra arrangørens side.

Ombytning eller refundering Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller andet arrangement. Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. 

Aflysning Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres. Aflysning af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail. Ved aflysning refunderes billetprisen automatisk, og beløbet indsættes på det anvendte betalingskort indenfor 8 hverdage. Hvis arrangementet er købt kontant, skal du henvende dig til TTH Holstebros administration for at få beløbet refunderet. Betalingsgebyr og billetgebyr refunderes ikke.

Reklamation Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til TTH Holstebro.

Forbehold TTH Holstebro forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. TTH Holstebro tager forbehold for fejl i oplysninger om arrangementer herunder bl.a. priser, spillested, dato og tidspunkt samt for udsolgte arrangementer. TTH Holstebro er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar er idømt efter dansk rets almindelige regler.

Fotografering og optagelser Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

Bestilling Billetter bestilles med de rettigheder som anført under "Billetkøb og billetbestilling".

Betaling Du kan betale for dine billetter med Dankort og Visakort samt andre kreditkort. Al kommunikation mellem dig og shop.tthholstebro.dk samt arenaevent.dk.dk sker krypteret. Der er derfor ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til Nets Danmark A/S, og TTH Holstebro gemmer kortoplysningerne jf. de betingelser, du skal bekræfte særskilt.

Udebliver betaling forbeholder TTH Holstebro retten til at annullere dit abonnement omgående.

Betalingsgebyr Ved betaling med betalingskort pålægges et gebyr pr. betaling. Gebyret afhænger af typen af dit betalingskort og vil fremgå tydeligt i forbindelse med dit køb.

Reklamation Enhver form for reklamation skal rettes direkte til TTH Holstebro.

Fotografering og optagelser Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

Derudover anvendes situationsbilleder fra arrangementer og kampe på sociale medier, web og i materialer. Fra Gråkjær Arena live-streames eller foretages optagelser til træningsmæssig brug. Disse klassificeres ikke som persondata.

Forbud Det er ikke tilladt at medbringe horn uanset type, mad og drikkevarer, våben af nogen art, fyrværkeri, skarpe lommelygter eller laserpenne. Alle disse genstandene bliver afvist ved indgangen og beslaglægges uden godtgørelse.

Konfetti Konfetti må kun anvendes efter forudgående aftale med TTH Holstebro administration om anvisning af plads herfor.

Trommer Trommer skal placeres på ståpladser bag sektion D2 Øvre (udehold) og H Nedre (TTH). Trommer skal være stemningsskabende. Ved generende adfærd forbeholdes ret at til at kræve trommer fjernet. Vurderingen om generende adfærd tilfalder alene TTH Holstebros personale.

 

Sæsonkort - gælder kun shopt.thholstebro.dk - købt som for en sæson ad gangen:

Aftaleindgåelsen Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når TTH Holstebro har registreret og modtaget betaling. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Aftalen indeholder

Prisberegning Prisen er udregnet efter 16 gennemførte kampe.

 

Sæsonkort - gælder kun shop.tthholstebro.dk - købt som abonnement:

Aftaleindgåelsen Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når TTH Holstebro har registreret og modtaget betaling. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Aftalen indeholder

Betaling og fornyelse Betalingsfristen for abonnementsopkrævninger er én uge. Hvis betalingsfristen bliver overskredet, udsender vi en påmindelse om betaling. Ved køb af abonnementordninger giver du tilladelse til, at vi gemmer dine kortoplysninger, og at den månedlige betaling automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved dit initielle køb. Du er ansvarlig for, at de oplyste kort­oplysninger er valide ved trækning af abonnementsbetaling hver måned. Såfremt de angivne oplysninger ikke er valide – fx som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort. TTH Holstebro forbeholder sig rettet til at opsige medlemsskabet, hvis betalingen ikke overholdes indenfor 14 dage.

Administrativt vil køb af sæsonkort på abonnement indtil 30. juni 2024 blive opkrævet 1 kr. pr. måned, hvorefter månedsprisen korrigeres til produktprisen. Herfra kan sæsonkortet opsiges med 3 måneders varsel dog tidligst med virkning fra førstkommende 30. juni.

Fortrydelsesret Når du køber et abonnement, har du 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse Opsigelse af Sæsonkort som abonnementsløsning sker ved at kontakte billet@tthholstebro.dk og meddele opsigelse. Herved afmeldes abonnementet med 3 måneders varsel dog tidligst med virkning fra førstkommende 30. juni (se betaling og fornyelse).

Ændringer TTH Holstebro forbeholder sig ret til at ændre vilkår, produktindhold eller pris med 3 måneders varsel. I den periode kan produktet opsiges af kunden indtil nye vilkår/indhold træder ikraft.

Reklamation Enhver form for reklamation skal rettes direkte til TTH Holstebro.

Fotografering og optagelser Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

Derudover anvendes situationsbilleder fra arrangementer og kampe på sociale medier, web og i materialer. Fra Gråkjær Arena live-streames eller foretages optagelser til træningsmæssig brug. Disse klassificeres ikke som persondata.

Forbud Det er ikke tilladt at medbringe horn uanset type, mad og drikkevarer, våben af nogen art, fyrværkeri, skarpe lommelygter eller laserpenne. Alle disse genstandene bliver afvist ved indgangen og beslaglægges uden godtgørelse.

Konfetti Konfetti må kun anvendes efter forudgående aftale med TTH Holstebro administration om anvisning af plads herfor.

Trommer Trommer skal placeres på ståpladser bag sektion D2 Øvre (udehold) og H Nedre (TTH). Trommer skal være stemningsskabende. Ved generende adfærd forbeholdes ret at til at kræve trommer fjernet. Vurderingen om generende adfærd tilfalder alene TTH Holstebros personale.

 

Håndbold på Abonnement - gælder kun shop.tthholstebro.dk:

Aftaleindgåelsen Adgang til Håndbold på Abonnement indhold er personlig og er kun forbeholdt én bruger. Adgangen må derfor ikke bruges af flere brugere samtidig. Billetter bestilles med de rettigheder som anført under "Billetkøb og billetbestilling". Aftalen indeholder mulighed for bestilling af siddeplads eller ståplads til alle kampe i Gråkjær Arena Holstebro i via TTH Holstebros billetsystem. Der kan forekomme udsolgte kampe. Der er altså ikke tale om en garanti for plads.

Betaling og fornyelse Betalingsfristen for abonnementsopkrævninger er én uge. Hvis betalingsfristen bliver overskredet, udsender vi en påmindelse om betaling. Ved køb af abonnementordninger giver du tilladelse til, at vi gemmer dine kortoplysninger, og at den månedlige betaling automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved dit initielle køb. Du er ansvarlig for, at de oplyste kort­oplysninger er valide ved trækning af abonnementsbetaling hver måned. Såfremt de angivne oplysninger ikke er valide – fx som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort. TTH Holstebro forbeholder sig rettet til at opsige medlemsskabet, hvis betalingen ikke overholdes indenfor 14 dage.

Adgang/billetbestilling Adgang til Håndbold på Abonnement indhold er personlig og er kun forbeholdt én bruger. Adgangen må derfor ikke bruges af flere brugere samtidig. Billetter bestilles med de rettigheder som anført under "Billetkøb og billetbestilling". Aftalen indeholder mulighed for bestilling af siddeplads eller ståplads til alle kampe i Gråkjær Arena Holstebro i via TTH Holstebros billetsystem. Der kan forekomme udsolgte kampe. Der er altså ikke tale om en garanti for plads.

Fortrydelsesret Når du køber et abonnement, har du 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse Opsigelse af Håndbold på Abonnement sker ved at kontakte billet@tthholstebro.dk og meddele opsigelse. Herved afmeldes abonnementet med 3 måneders varsel.

Ændringer TTH Holstebro forbeholder sig ret til at ændre vilkår, produktindhold eller pris med 3 måneders varsel. I den periode kan produktet opsiges af kunden indtil nye vilkår/indhold træder ikraft.

Reklamation Enhver form for reklamation skal rettes direkte til TTH Holstebro.

Fotografering og optagelser Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

Derudover anvendes situationsbilleder fra arrangementer og kampe på sociale medier, web og i materialer. Fra Gråkjær Arena live-streames eller foretages optagelser til træningsmæssig brug. Disse klassificeres ikke som persondata.

Forbud Det er ikke tilladt at medbringe horn uanset type, mad og drikkevarer, våben af nogen art, fyrværkeri, skarpe lommelygter eller laserpenne. Alle disse genstandene bliver afvist ved indgangen og beslaglægges uden godtgørelse.

Konfetti Konfetti må kun anvendes efter forudgående aftale med TTH Holstebro administration om anvisning af plads herfor.

Trommer Trommer skal placeres på ståpladser bag sektion D2 Øvre (udehold) og H Nedre (TTH). Trommer skal være stemningsskabende. Ved generende adfærd forbeholdes ret at til at kræve trommer fjernet. Vurderingen om generende adfærd tilfalder alene TTH Holstebros personale.

 

Retningslinjer for håndboldkampe i TTH Holstebro:

Retningslinjer for håndboldkampe i TTH Holstebro (evt. anført under SUPPORT) godkendes i sin helhed.

Retningslinjer til andre arrangementer end håndbold fremgår af billetten eller vel fremgå ved indgangen og/eller speakes.

 

Merchandicekøb - gælder shop.tthholstebro.dk: 

Aftaleindgåelsen Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når TTH Holstebro har registreret og modtaget betaling.

Priser Alle priser angivet på tthholstebro.dk er inklusive 25% dansk moms. Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign.

Handelsvilkår Dette omhandler de vilkår, der følger på tthholstebro.dk. Vi gør opmærksom på, at handelsvilkår på tthholstebro.dk, garantier og praksis er i overensstemmelse med købeloven.

Afgivelse af ordre Efter udfyldt bestilling, modtages en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, der er købt. Vær opmærksom på, at denne e-mail ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Det er kun et elektronisk svar fra vores system som bekræfter den indtastede bestilling. Som konsekvens heraf har TTH Holstebro mulighed for at annullere din ordre såfremt fejlen skyldes trykfejl, tastfejl,  tekniske problemer, leveringssvigt eller lignende situationer.

Kontrakt/faktura Når der handles på tthholstebro.dk modtages et autosvar, hvoraf det fremgår, hvad der er bestilt, leveringsadresse og alle personoplysninger. Her efter behandles ordren. Når ordren bliver sendt vil en original kvittering blive tilsendt sammen med produktet. Denne kvittering vil gælde som produktets købsbevis.

Levering TTH Holstebro fremsender bestillinger til levering 2-5 hverdage efter bestilling. Op til weekend, helligdage og ferier kan leveringstiden være længere. Bestllinger kan også afhentes i forbindelse med en hjemmekamp i Gråkjær Arena Holstebro, Stationsvej 37, 7500 Holstebro. Angiv dette ved bestilling.

Betaling Du kan betale for din bestilling med Dankort og Visakort samt andre kreditkort. Al kommunikation mellem dig og tthholstebro.dk sker krypteret. Der er derfor ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til Nets Danmark A/S, og TTH Holstebro gemmer ikke kortoplysningerne.

Reklamationsret over fysiske varer Du har ret til at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Reklamationsretten gælder i 2 år og omfatter fabrikations- og materialefejl. Ønsker du som kunde at reklamere, skal dette som udgangspunkt ske indenfor 2 måneder efter at en fejl eller mangel ved en vare er - eller burde være - opdaget. Vær derfor omhyggelig med at efterse dine varer ved modtagelsen. Ønsker du at reklamere over en vare ska du kontakte TTH Holstebro.

Fortrydelsesret over fysiske varer Du har 14 dages fortrydelsesret, når dine varer bestilles via tthholstebro.dk. Porto til returnering ikke refunderes ved fortrydelse af køb. Specialvarer tilpasset specielt til kunden, såsom trøjer med tryk, kan ikke returneres. Er varen brugt foretages en konkrekt vurdering af, hvad varen i den aktuelle stand kan sælges for til anden forbruger. Den eventuelle værdiforringelse refunderes ikke. Bemærk en vare anses for brugt, hvis den anvendes udover, hvad det er muligt ved afprøvning af varen i en fysisk butik.

Returneringer ved brug af fortrydelseret/reklamationer Alle returneringer skal vedlægges kopi af faktura/ordrebekræftelse. Refundering sker til det anvendte betalingskort 7-14 dage efter returnering af varen. Returnering skal ske som pakke med omdeling.

Returadresse: TTH Holstebro A/S, Stationsvej 37, 7500 Holstebro.

 

Personoplysninger:

TTH Holstebro gemmer oplysninger om navn, adresse og by, telefonnummer samt e-mail i forbindelse med bestillingen. Disse oplysninger klassificeres som almindelige personoplysninger.

Begæring om sletning af personoplysninger bedes rettet til billet@tthholstebro.dk, hvorefter personoplysninger slettes efter 5 år, idet oplysninger om køb er omfattet af lovgivning om bogføringsmateriale.

Databehandler er udbyderen af billethåndtering, Venue Manager A/S, CVR-nr. 38216031, med hvem TTH Holstebro har indgået databehandleraftale med under henvisning til Persondataforordningen.

Fotografering og optagelser Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

Derudover anvendes situationsbilleder fra arrangementer og kampe på sociale medier, web og i materialer. Fra Gråkjær Arena live-streames eller foretages optagelser til træningsmæssig brug. Disse klassificeres ikke som persondata.

 

Force majeure:

TTH Holstebros kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen eller skade, som sponsor måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at TTH Holstebro er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, terror, bombetrusler, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, epidemier og pandemier, myndighedsopfordringer og påbud, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

 

Lovvalg og værneting:

Eventuelle tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved TTH Holstebros værneting.

 

Forbrugerklager:

ODR kan kontaktes på dette site:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
ODR er en ny digital platform for forbrgerklager i EU.

 

Betingelserne er opdateret 20. marts 2024, kl. 9.35.